[Song ngữ] Con hạc trả ơn
[Song ngữ] Con hạc trả ơn

Trâm Vũ | 2,931 views

むかしむかし、 まずしいけれど、 こころの やさしい おじいさんと、 おばあさんが すんでいました。 Ngày xửa ngày xưa, có ông lão và bà lão nghèo nhưng tốt bụng sinh sống. ...

[Song ngữ] Urashima Tarou

Trâm Vũ | 1,420 views

Khi sự cố xảy ra...

Morio Nakatsuka | 2,685 views

Làm gì khi xảy ra sự cố?

Morio Nakatsuka | 1,598 views

Để Kanji không còn là nỗi ám ảnh
Để Kanji không còn là nỗi ám ảnh

Trâm Vũ | 2,589 views

Đối với đại đa số người học tiếng Nhật, Kanji là một nỗi ám ảnh lớn bởi hệ thống nét phức tạp và cách phát...