[Song ngữ] Con hạc trả ơn
[Song ngữ] Con hạc trả ơn

Trâm Vũ | 2,012 views

むかしむかし、 まずしいけれど、 こころの やさしい おじいさんと、 おばあさんが すんでいました。 Ngày xửa ngày xưa, có ông lão và bà lão nghèo nhưng tốt bụng sinh sống. ...

[Song ngữ] Urashima Tarou

Trâm Vũ | 890 views

Khi sự cố xảy ra...

Morio Nakatsuka | 1,989 views

Làm gì khi xảy ra sự cố?

Morio Nakatsuka | 1,131 views