Công Ty TNHH Kobelco Compressors Việt nam

Công Ty TNHH Kobelco Compressors Việt nam
Hà Nội
25-99 nhân viên
Nước, Khí đốt, Sản xuất và phân phói thiết bị điện
N/A
THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
Công Ty TNHH Kobelco Compressors Việt nam
562 Nguyen Van Cu, Gia Thuy, Long Bien ha noi


Công Ty TNHH Kobelco Compressors Việt nam, 100% vốn Nhật Bản, chuyên cung cấp máy nén khí cho các công ty khu vực miền Bắc,
CÔNG VIỆC

    |  

Không tìm thấy kết quả nào!