We Are Enginerring Co., Ltd.

We Are Enginerring Co., Ltd.
Hồ Chí Minh
25-99 nhân viên
Kỹ sư, Kỹ thuật
www.wae.com.vn
THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
We Are Enginerring Co., Ltd.
tang 3, toa nha Mekong, 241 duong Cong Hoa


We Are Enginerring Co., Ltd. là công ty 100% vốn nước ngoài (Nhật Bản), thành lập từ năm 2004. Văn phòng ở Hồ Chí Minh ra đời từ tháng 9/2008. Công ty chuyên về lập trình phần mềm (application, midleware, firmware, ..) cho các thiết bị Embedded, đặc biệt là các thiết bị di động (Nhật Bản, Hoa Kỳ,...). Công ty chúng tôi luôn hoan nghênh chào đón các bạn trẻ có nhu cầu làm việc và tiếp cận với các công nghệ Embedded cao cấp như BREW, REX, L4/Iguana, Android, ARM processors,...
'
Embedded Software Developer
2012-07-03 Hồ Chí Minh
400-1200
C/c++/java Programmer
2013-12-09 Hồ Chí Minh
400-1000
Embedded Software Developer
2013-05-03 Hồ Chí Minh
400-1200
Xem công việc cũ
CÔNG VIỆC

    |  

Không tìm thấy kết quả nào!