Japan Airlines Co., Ltd

Japan Airlines Co., Ltd
Hồ Chí Minh
25-99 nhân viên
Freight Yard, Kho, Giao thông vận tải
N/A
THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
Japan Airlines Co., Ltd
4th floor, Nikko Hotel Saigon , 235 Nguyen Van Cu , Quan 1, TP HCM


Japan Airlines Co., Ltd
'
Operation and Passenger Traffic Staff
2014-06-20 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Xem công việc cũ
CÔNG VIỆC

    |  

Không tìm thấy kết quả nào!