Xác nhận lại trong giao tiếp
Xác nhận lại trong giao tiếp

Morio Nakatsuka | 49 views

Khi giao tiếp bằng ngôn ngữ nước ngoài, tôi vẫn luôn khó khăn trong việc nắm bắt được ý chính. Gần đây, tôi được bạn...

Quy tắc

Morio Nakatsuka | 14 views

守破離 – Học theo kiểu Nhật

Morio Nakatsuka | 34 views

“Phần thưởng từ công việc”

Morio Nakatsuka | 14 views

Mục tiêu ban đầu

Morio Nakatsuka | 11 views

Muốn tăng lương, hãy học tiếng Nhật ?
Muốn tăng lương, hãy học tiếng Nhật ?

Tài Nguyễn | 34 views

Bất đắc dĩ bị gắn mác “lương cao” mỗi khi làm việc tại công ty Nhật. Liệu điều đó có đúng với thực tế.  ...