Song ngữ: Vẻ đẹp Hoa Anh Đào trong tiếng Nhật (phần 2)
Song ngữ: Vẻ đẹp Hoa Anh Đào trong tiếng Nhật (phần 2)

Chau Lam | 59 views

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về loài hoa đặc trưng cho Nhật Bản, đó là Hoa Anh Đào -...